Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti objašnjava kako “mi” prikupljamo, koristimo, dijelimo i obrađujemo vaše podatke, kao i prava i izbore koje ste povezali s tim informacijama.Ova politika privatnosti odnosi se na sve lične podatke prikupljene tokom bilo koje pismene, elektronske i usmene komunikacije, ili lične podatke prikupljene online ili van mreže, uključujući: našu web stranicu i bilo koju drugu e-poštu.

Molimo pročitajte naše Uslove i odredbe i ovu Politiku prije pristupanja ili korištenja naših usluga.Ako se ne slažete sa ovom Politikom ili Uslovima i odredbama, nemojte pristupati našim Uslugama niti ih koristiti.Ako se nalazite u jurisdikciji izvan Evropskog ekonomskog prostora, korištenjem naših usluga prihvatate Uslove i odredbe i prihvatate našu praksu privatnosti opisanu u ovoj Politici.

Ovu Politiku možemo izmijeniti u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, a promjene se mogu primijeniti na sve lične podatke koje već imamo o vama, kao i na sve nove lične podatke prikupljene nakon izmjene Politike.Ako izvršimo promjene, obavijestit ćemo vas tako što ćemo revidirati datum na vrhu ove Politike.Mi ćemo vas unaprijed obavijestiti ako izvršimo bilo kakve materijalne promjene u načinu na koji prikupljamo, koristimo ili otkrivamo vaše lične podatke koje utiču na vaša prava prema ovoj Politici.Ako se nalazite u jurisdikciji koja nije u Evropskom ekonomskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švicarskoj (zajedno "Evropske zemlje"), vaš kontinuirani pristup ili korištenje naših usluga nakon što primite obavještenje o promjenama, predstavlja vašu potvrdu da prihvatate ažurirane Policy.

Osim toga, možemo vam pružiti otkrivanje podataka u stvarnom vremenu ili dodatne informacije o praksama rukovanja ličnim podacima u određenim dijelovima naših Usluga.Takva obavještenja mogu dopuniti ovu Politiku ili vam pružiti dodatne izbore o tome kako obrađujemo vaše lične podatke.

Lični podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kada koristite naše Usluge, dostavljamo lične podatke kada se to od Stranice traži.Lični podaci općenito su sve informacije koje se odnose na vas, identifikuju vas lično ili bi se mogle koristiti za vašu identifikaciju, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona i adresa.Definicija ličnih podataka razlikuje se u zavisnosti od jurisdikcije.Samo definicija koja se odnosi na vas na osnovu vaše lokacije odnosi se na vas prema ovoj Politici privatnosti.Lični podaci ne uključuju podatke koji su nepovratno anonimizirani ili agregirani tako da nam više ne mogu omogućiti, bilo u kombinaciji s drugim informacijama ili na drugi način, da vas identificiramo.

Vrste ličnih podataka koje možemo prikupljati o vama uključuju:

Informacije koje nam direktno i dobrovoljno dajete za izvršenje ugovora o kupovini ili uslugama.Prikupljamo vaše lične podatke koje nam date kada koristite naše Usluge.Na primjer, ako posjetite našu stranicu i naručite, prikupljamo informacije koje nam dajete tokom procesa naručivanja.Ove informacije će uključivati ​​vaše prezime, poštansku adresu, adresu e-pošte, broj telefona, PROIZVODI_INTERESTIRANI, WHATSAPP, KOMPANIJA, DRŽAVA.Takođe možemo prikupljati lične podatke kada komunicirate sa bilo kojim od naših odjela, kao što je služba za korisnike, ili kada ispunjavate online obrasce ili ankete koje se nalaze na web stranici.Također možete odabrati da nam dostavite svoju adresu e-pošte ako želite da primate informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo.